Aktiva PALS-skolor

Följande skolor implementerar PALS i dagsläget med stöd av Närhälsan Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Det går att läsa mer om respektive skolas PALS-arbete på deras hemsidor:

Göteborgs Stad

Landalaskolan åk F-5

Taubeskolan åk F-6

Sannaskolan åk F-9

Svensk-Ryska skolan åk F-5

Gamlestadsskolan åk F-6

Solbackeskolan åk F-6

Römosseskolan åk F-9 

Marks kommun 

Stommenskolan åk F-6

Parkskolan åk F-2

Habyskolan åk F-5

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27