Medarbetare berättar

Att arbeta som fysioterapeut och arbetsterapeut

Möt Mila, läkare på Närhälsan Vårgårda vårdcentral

Vad tycker du om att jobba på BVC i Närhälsan, Veronica?

Är du läkarstudent och söker sommarjobb? Som läkarassistent hos oss får du inblick i livet på en vårdcentral och möjlighet att följa en läkare i det dagliga arbetet. Du får inte utföra något självständigt läkararbete, utan allt sker under handledning. Du kommer även att ha andra arbetsuppgifter som bestäms utifrån den kompetens du har. Har du fullgjort termin 6 på läkarutbildningen är du välkommen att söka! Senast 31 mars 2019. Läs mer på narhalsan.se/sokjobb (skriv Läkarassistent i sökrutan så kommer annonsen upp)
På Närhälsan Tidaholm har man förbättrat resultaten för sina hypertonipatienter avsevärt genom uppgiftsväxling, dvs sjuksköterskorna sköter numera patienterna självständigt, i nära samarbete med läkaren. #läkare #läkareinärhälsan #lakareinarhalsan #närhälsan #medicin

Senast uppdaterad: 2018-04-13 14:01