Medarbetare berättar

Att arbeta som fysioterapeut och arbetsterapeut

Möt Mila, läkare på Närhälsan Vårgårda vårdcentral

Vad tycker du om att jobba på BVC i Närhälsan, Veronica?

En gång i veckan träffas vårdcentralens psykologer, vår kurator, läkare och vår specialistsjuksköterska för ett s.k. psykosocialt team möte. Här diskuterar vi frågor som berör lite mera komplexa patientärenden där vi behöver hjälp av varandras kompetenser. Ett effektivt och trevligt sätt att arbeta!
Närhälsans Hollywood, idag förlagt till Fristad, där vi filmat korta intervjuer med fem av våra grymma läkare - Lars, Gudrun, Parminder, Egill och Natalya. Snart på sociala medier nära dig. (Följ gärna Närhälsan på Facebook!) Ja, så kan en arbetsdag för en läkare också se ut hos oss. #närhälsan #läkare #närhälsanonline #allmänmedicin #vårdcentral
Senast uppdaterad: 2018-04-13 14:01