Närhälsan söker sjuksköterskor med ansvar för vårdplanering

Närhälsan satsar nu och söker i hela regionen sjuksköterskor med särskilt ansvar för vårdplanering

Vi söker dig som är en erfaren sjuksköterska eller distriktssköterska och vill gå in i en nystartad funktion på våra vårdcentraler runtom i regionen. Med denna funktion vill vi förenkla vårdprocesserna för våra patienter. Arbetsuppgifter är att planera och hålla vårdplaneringsmöten och upprätta SIP – samordnad individuell planering. En viktig uppgift är att samarbeta med slutenvård och kommun lokalt men också att fungera som stödperson åt andra medarbetare inom primärvård.

Läs mer om alla tjänster efter ort:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34