Barn- och ungdomsmedicinsk mottagningکلینیک امراض داخله کودکان و نوجوانان

مراقبت و درمان تخصصی برای کودکان و نوجوانان

کلینیک امراض داخله کودکان و نوجوانان یک کلینیک روزانه می باشد که خدمات درمان های تخصصی را برای کودکان و نوجوانان سنین زیر یک سالگی تا ۱۸ سالگی عرضه می دارد. این کلینیک معاینات طبی و تداوی بیماری های مزمن (دراز مدت) را که فرزند شما به خاطر آن به بستر شدن در شفاخانه را نیاز نه داشته باشد انجام می دهد. بیشتر اوقات، این بر اساس سفارشنامه مریض از طرف یک کلینیک صحت یا شفاخانه می باشد که بیمار به کلینیک امراض داخله کودکان و نوجوانان معرفی می شود.

در این کلینیک، شما می توانید که پرستارهای اطفال، دکتورهای دارای تخصص های ویژه در بخش بیماری های کودکان و نوجوانان، متخصصین تغذیه (دایتیشن ها) اطفال، متخصصین اختلال قوه ناطقه اطفال و نیز روانشناس های کودکان و نوجوانان را ملاقات نمایید.


Senast uppdaterad: 1439-03-04 13:12