Närhälsan Sexualmedicinskt centrum

Kontaktuppgifter

Återuppringningssystem

Telefontider

måndag 13:00 - 14:30
torsdag 13:00 - 14:30

Direktkontakt med vårdpersonal
Tis 13:00-14:00
Telefon: 031-346 06 90

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 17:00

Besöksadress

Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg
plan 8

Postadress

SMC Sexualmedicinskt Centrum
Fjärde Långgatan 48 plan 8
413 27 Göteborg

Enhetschef

Emma Svanholm
emma.svanholm@vgregion.se
0730 77 77 61
OBS: Ingen tidbokning eller rådgivning på dessa nummer.

Egenremiss SMC

Blanketten nedan kan du använda när du behöver skicka en remiss till SMC men inte har tillgång till 1177.

Egenremiss

Sex- och samliv

Vissa barnmorskemottagningar i Göteborg är speciellt inriktade på att hjälpa dig med sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer och hitta mottagningar

Vaccinera dig mot Hepatit B

Kostnadsfri vaccination för män och transpersoner som har sex med män.
Läs mer.

På Sexualmedicinskt centrum arbetar vi med sexuella frågeställningar utifrån såväl medicinsk som psykoterapeutisk kompetens. Vi utgår från ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande. Vi tar emot dig som är över 23 år.

Vilken hjälp kan du få?

Vi erbjuder testning och rådgivning avseende hiv och andra sexuellt överförda infektioner inklusive hivtest med snabbsvar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning, samtal om könsidentitet och sexuell identitet. Vi erbjuder också behandling av sexuella dysfunktioner, smärttillstånd kopplade till sexuell praktik samt behandling av sexualitet som skadar dig själv eller andra. Vaccination mot hepatit B kan erbjudas till män som har sex med män.

Sexualmedicinskt centrums personal finns tillgängliga för stöd och konsultation för vårdgrannar och fungerar som en vägvisare in i gängse vårdstrukturer.

 

Information till dig som remitterar patienter till Sexualmedicinskt centrum

Närhälsan Sexualmedicinskt centrum (SMC) är en enhet som arbetar tvärprofessionellt med sexuella frågeställningar utifrån såväl medicinska som psykologiska perspektiv. Vårt upptagningsområde är Västra Götalandsregionen. Vissa patienter med sexuell problematik skall i första hand utredas på vårdcentral, andra inom psykiatrin eller öppenvårdsgynekologin.

Innan du skickar remiss till oss ber vi dig läsa RMR avseende gränssnitt allmänmedicin/gynekologi och allmänmedicin/psykiatri.

I din remiss till oss behöver vi information om:
• Kontaktuppgifter till patienten
• Eventuellt tolkbehov och språk
• Aktuell problematik
• Frågeställning
• Dina förväntningar på SMC avseende behandling av patienten
• Patientens förväntningar på SMC
• Tidigare samtalsbehandling
• Tidigare medicinsk behandling
• Aktuella läkemedel
• Tidigare trauma
• Eventuell kronisk sjukdom
• Eventuell psykiatrisk diagnos
• Har patienten utretts avseende somatisk orsak till den aktuella problematiken? I så fall hur?

SpecialLinjen/สายพิเศษ

SpecialLinjen/สายพิเศษ

สายพิเศษคือการปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้หญิงหรือบุคคลแปลงเพศที่เกิดในไทย ซึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลเวสตราเยอตาลันด์ (Västra Götaland) และมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การวางแผนครอบครัวและสิทธิต่างๆ

การปรึกษาทางโทรศัพท์ถูกนำมาใช้เพื่อให้เข้าถึงผู้หญิงไทยและบุคคลแปลงเพศได้ดีขึ้น เห็นได้จากผลการศึกษาที่ผ่านมาไม่นานนี้พบว่าผู้หญิงที่เข้ามาในประเทศสวีเดนไม่มีการติดต่อกับทางสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ นอกเหนือจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ถึงแม้ว่าจะเห็นความต้องการในกลุ่มนี้สูงก็ตาม

การรับสายโทรศัพท์กระทำในวันจันทร์และวันศุกร์โดยพยาบาลผดุงครรภ์/นักจิตบำบัดที่ผ่านการอบรมและล่ามไทย หากเป็นไปได้เราจะรับสายโดยทันทีหรือจะติดต่อกลับในวันจันทร์หรือวันศุกร์สัปดาห์ถัดไป

คุณสามารถฝากข้อความของคุณเป็นภาษาสวีเดน ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยได้ หมายเลขโทรศัพท์ของเรา  031-3460699

เรามีจรรยาบรรณในการรักษาความลับ และคุณสามารถที่จะไม่ประสงค์ออกนามได้ กรณีฉุกเฉินโปรดโทร 112

การปรึกษาทางโทรศัพท์มีการบริหารงานโดย Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) และ Närhälsan Sexualmedicinskt Centrum(SMC) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Sveriges kommun och Landstinget (SKL).  


SpecialLinjen- är en telefonlinje för kvinnor och transpersoner födda i Thailand som bor i Västra Götaland och som har frågor som rör sexuell hälsa, samlevnad, familjeplanering och rättigheter.

Telefonlinjen har kommit till som ett led i att på ett bättre sätt nå ut till thailändska kvinnor och transpersoner då man sett i nyligen gjorda studier att kvinnor som kommit till Sverige inte söker vård avseende sexuell och reproduktiv hälsa med undantag för gynekologisk cellprovstagning och bröstcancerscreening trots att det inom gruppen finns ett stort uttryckt behov.

Telefonen bemannas måndag och fredag av utbildad barnmorska/psykoterapeut och av thailändsk tolk. Om vi har möjlighet svarar vi direkt alternativt ringer vi tillbaka senast nästkommande måndag eller fredag.

Du kan lämna ditt meddelande på svenska, engelska eller thailändska.
Vårt nummer är 031-3460699 

Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.
Vid akuta ärenden vänligen ring 112.

Telefonlinjen administreras av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Närhälsan Sexualmedicinskt Centrum(SMC) och finansieras av medel från Sveriges kommun och Landsting(SKL). 

Besök online

Besök online fungerar som ett vanligt besök, med skillnaden att du inte åker till mottagningen för att träffa oss utan kan göra det via ett videosamtal på din mobil eller surfplatta.

När kan jag göra besök online?
Besök online sker efter att du och behandlare på SMC har kommit överens om att träffas online och du har fått en tid för ett onlinebesök. Kontakta SMC via 1177 eller ring 031-346 06 80 för mer information.

Vad du behöver:
1. Ladda ner Närhälsan Online iOS- eller Androidenhet (mobil eller surfplatta)
2. Mejladress
3. Mobilt BankID
4. Bra uppkoppling (WiFi eller 4G för bästa kvalité i videosamtalet)

Egenremiss SMC

Blanketten nedan kan du använda när du behöver skicka en remiss till SMC men inte har tillgång till 1177.

Egenremiss

Sex- och samliv

Vissa barnmorskemottagningar i Göteborg är speciellt inriktade på att hjälpa dig med sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer och hitta mottagningar

Vaccinera dig mot Hepatit B

Kostnadsfri vaccination för män och transpersoner som har sex med män.
Läs mer.


Senast uppdaterad: 2018-08-16 14:16