Sexualmedicinskt Centrum-Pilen

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Egenremiss SMC-Pilen

Blanketten nedan kan du använda när du vill skicka en remiss till SMC-Pilen men inte har tillgång till 1177.

Egenremiss

Du kan prata med oss! SMC-Pilen är en mottagning specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Hit kan du vända dig om du har erfarenhet av sex mot din vilja, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende och internetrelaterad sexuell utsatthet.

  • Samtal och rådgivning om kroppen och dess utveckling
  • Undersökning och provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar (STI) Preventivmedelsrådgivning
  • Akut p-piller
  • Graviditetstester
  • Samtal om homo-, bi- och transfrågor
  • Samtal om ofrivilligt sex och sexuella kränkningar
  • Kostnadsfri vaccination mot HPV samt hepatit A och B

Du får träffa barnmorskor som är utbildade i sexologi och psykoterapi. Vi samverkar nära med Mini-Maria Göteborg, avdelning 306 och Mikamottagningen och kan vid behov förmedla vidare behandlingskontakter.

Besöket är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad: 2017-06-01 15:25