Rugta cudurada ku dhaca xubnaha taranka ee haweenka (Gynmottagning)

Haddii aad dhib ka dareemeyso xubnaha taranka waxaa aad marka ugu horeysa la xidhiidheysaa rugta daryeelka caafimaadka, halkaas ayaa lagu gacan qabtaa haweenka ay haysato dhibaato la xidhiidha xubnaha taranka iyo macdanta. Haddii ay baahi jirto waxaa uu dhkhtarka u gudbiyaa rugaha caafimaadka oo takhasus gaar ah u leh cudurada ku dhaca xubnaha taranka ee haweenka.

Qabyta lagu qaabilo cudurada ku dhaca xubnaha taranka ee haweenka waxaa aan ku sameynaa baadhitaano kala duwan iyo daaweynta ee u baahan daryeel caafimaad oo leh takhasus gaar ah.

Senast uppdaterad: 2017-12-21 14:37