Kontakt

Här kan du boka om din tid eller byta mottagning för cellprov:

Boka om ditt cellprov.

Vill du veta mer om en mottagnings fysiska tillgänglighet, till exempel om det finns ramp eller liknande, kan du göra det på Tillgänglighetsdatabasen.

Om du är osäker på när du senast var på cell eller har missat en kallelse kan du kontakta regionens Kallelsekansli.

Senast uppdaterad: 2019-01-25 10:26