ማእከላዊ ተጠባበቕቲ( ሕማም ኣብ እዋን ምሸትን ኣብ ለይቲ እዋንን)

Ett barn iklädd morgonrock äter i gryning eller skymning

 

ሳሕቲ እዋን ሓደ ሰብ ክንክን ብድሕሪ እቲ ከፉት መዓልታዊ ስራሓት ወጻኢ፤ ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ክፉት ሰዓታት

ኣብ ማእከላዊ ተጠባበቕቲ ንሕና ኣድላዪ ሓገዝ ብእዋን ምሸትን፤ለይትን፤ በዓላትን ፤ ሕማም ወይ ሽገር ምሰዘጋጥም ኮይኑ ዘህዉኽ ምስዝኸውን። ኣብ ማእከላዊ ተጠባበቕቲ ነርስ ትራኸብ ኣድላዪ ምስ ዝከውን ድማ ሓኪም ብዛዕባ ጥዕናኻ ግምት ይወስድ።

ኩለን ኣብ ቀረባ ዝርከባ ማእከላዊ ተጠባበቕቲ


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:17