ናይ ሕጻናትን መንእሰያትን መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና

ፍሉይ ክንክን ንሕጻናትን ንመንእሰያትን

ናይ ሕጻናትን መንእሰያትን መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ከፉት መቐበሊ ሕክምና እዩ፤ ኣብዚ ድማ ፍሉያት ክእለት ንሕጻናትን፤ ንመንእሰያትን ዕድሜኦም ካብ 0-18 ሓገዝ ይህቡ።እዚ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ናይ ሕክምና መጽናዕትን ክንክንን ናይ ነዊሕ ሕማማትን፤ ውላድኩም እንተድኣ ኣብ ሆስፒታል ክዕቆብ ኮይኑ። ናይ ሕጻናትን፤መንእሰያትን መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ክፍሊ መድሃኒት መብዛሕትኡ ደብዳቤ ካብ ሓኪም ካብ ዞባዊ ክፍሊ ሕክምና ወይ ካብ ሆስፒታል ደብዳቤ ይልኣኸልና።

ኣብ እዚ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ድማ ነርስታትን ሓካይምን ፍሉይ ብቕዓት ናይ ሕጻናትን ናይ መንእሰያትን ፤ ናይ ሕጻናት ናይ መግቢ ክኢላታትን፤ናይ መንእሰያት ናይ ምድማጽ ብቕዓት ዘለዎምን፤ከምኡእእውን ናይ ሕጻናትን፤ናይ መንእሰያት ሳይኮሎጂሰትታትን።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:20