Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi finns här för dig under coronautbrottet 

Viktig information inför ditt besök – läs här.

New multi-language phone line about the coronavirus.

På grund av hög belastning på labben råder det begränsad provtagning och ditt provsvar för covid-19 kan dröja omkring en vecka. Vänligen följ de regler och rekommendationer som finns för att undvika att smitta andra.

Information om provtagning hittar du på vårdcentralens egen sida.

ማእከላዊ ክንክን ክፍሊ ሕጻናት

 

ውላድ ምውላድ ሓደ ዓቢ ለውጢ ኣብ ህይወት ይፈጥር። ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕጻናት ናይ ውላድኩም ምዕባሌን፤ምኽርን ደገፋትን ንህብ። ዝኾነ ሕቶታት ክትሓቱና፤ ካብ ብርቱዕ ሓሳባትወይ ፍርሒ ናይ ውላድኩም ጥዕና፤ከምኡእውን ዕለታዊ ነገራት ብኸመይ ከተካይድዎ ከምእትኽእሉን ክኸውን ይኽእል።

ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕጻናት እዞም ዝስዕቡ ነገራት ይወሃብ፡

ናይ ጥዕናመርመራ (ኣካላውን፤ስነ ኣእምሮኣዊ፤ምዕባሌ ከምሰብ)

 

 ክታበት

 

 ምኽሪብዛዕባምጥባውሕጻን

 

 ምኽሪብዛዕባመግቢ

 

 ምኽሪብዛዕባምድቃስ

 

 ሓገዝናይወላድነትተራ

 

ውላድኩምምስተወልደምስማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትቆጸራንምሓዝትራኸቡና፤ማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትድማንኹሎምዝወለዱስድራቤትይበጽሕዎም።

ኩሉምብጻሕናብማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትብነጻእዩ።ማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትሓደጉጅለናይክፍሊሕክምናኣካልእዩ፤እቶምሕጻናትድማኣብዚይምዝገቡ።እንተድኣሕጻንሓሚሙወይእንተተሃስዩብቐዳምነትናብክፍሊሕክምናሒዝኩሞትመጹ።

እንተድኣንኻልኦትውላድዝወለዱስድራቤትክትራኸብንርክብንኽትገብርን፤ከምኡእውንተመኩሮክትቀስምትደሊዲኻ? ኣብናይጉጅለወለዲትሳተፍ።

ኣብማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትዝሰርሑሰራሕተኛታት-ነርስታትን፤ሓኪምፍሉይክእለትብዛዕባናይሕጻንጥዕናንምዕባሌንዘለዎኣለዉ።

ምምራጽማእከላዊክንክንክፍሊሕጻናት


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:18