Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና መንእሰያት

 

ንእሽቶ ወይ ዓቢ ሕቶ የለን

መቐበሊ ናይ መንእሰያት ንዓካ መንእሰይ ክሳብ ዕድሜኻ 25 ዓመት እትመልእ ዝወሃብ ኣገልግሎት እዩ።ናብ መቐበሊ ናይ መንእሰያት መጺእካ ሕቶታት ምስዝህልወካ፤ ንኣብነት ብዛዕባ ኣካላት፤ብዛዕባ ግብረ ስጋ፤ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ ክትሓትት ትኽእል። መቐበሊ ናይ መንእሰያት ምናልባት ፍርሒ፤ ብዙሕ ሓሳብ ምስዝህልወካ፤ ወይ ጽቡቕ ከመዘየለኻ ምስዝስምዓካ፤ ወይ ኣድላዪ እትብሎ ሕቶ ምስዝህልወካን።

ንኣብነት ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ

 

 ናይጥንሲመከላኸሊወይከኒናታትናይጥንሲ

 

 መርመራናይጥንስንብግብረስጋዝተሓላለፉሕማማትን

 

 ጭንቂ፤ሓሳብ፤ጣዕሳ

 

 ወዲሰብምስዘበሳበደሰካ/ኪ፤ምንኣስን

 

 ርክብምስወዲጓል

 

 ግብረስጋ(ድሌት፤ግብረሕቡእብኢድ፤ቃንዛኣብእዋንግብረስጋ)

 

 ብዛዕባናይጾታሕቶን፤ጸለውታ(ሆበተኲ)

 

 ኣካላት

 

 ኩነታትገዛ

ኣብናይመቐበሊመንእሰያትእዞምዝስዕቡሰራሕተኛታትክትራኸብትኽእል፤ሓካይም፤ኣለይቲሕሙማት፤ምክትልናይኣለይቲሕሙማት፤ኣማኸርትን፤ሳይኮለጂስታትን፤መሕረስትንትራኸብ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:20