መቐበሊ ክፍሊ ማህጸን

ናይ ማህጸን ሽግር ምስ ዝህልወኪ፤ ብመጀመርያ ምስ ዞባዊ ክፍሊ ሕክምና ጥዕና ትራኸቢ፤ ንሳቶም ነቲ ዘለኪ ሽግራት ናይ ማህጸን መርመራ ምስዘየድሊ ሓገዝ ይገብሩልኪ። እንተድኣ ድኣ ኣድላዪ ኮይኑ ሓኪምኪ ደብዳቤ ናይ ኩነታትኪ ንማህጸን ገምጋም ንኽንገብረልኪ ይልእኽከልና።

ኣብ ክፍሊ መቐበሊ ናይ ማህጸን ድማ ንሕና ዝተፈላለዩ መርመራትን፤ክንክናትን ብዛዕባ ናይ ማህጸን ሕማማት ፍሉይ ዝኾነ ሕክምና እንተድኣ ዘድሊ ኮይኑ ንገብረልኪ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:20