Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi finns här för dig under coronautbrottet 

Just nu hjälper vi allt fler via videomöte eller telefon, och om det behövs kan du göra ett besök på våra mottagningar.  

Det som är viktigt att komma ihåg är att inte komma till oss om du har förkylningssymptom. Ring, så diskuterar vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Ditt bokade besök gäller som vanligt om du inte hört något från oss och inte har förkylningssymptom.

För enklare besvär kan du själv boka ett videomöte med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online . Du kan också träffa rehab i ett digitalt vårdmöte.

Till BVC ber vi att endast en medföljande är med barnet på besöket.  

Läs mer om hur Närhälsan jobbar med covid-19 

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others 

Information på svenska   Information in English   Information in other languages 

ናባና ንምምጻእ

 

ኣብዚ ኣድለይቲ ሓበሬታት ንኽትፈልጥዎ እትደልዩ ናባና ምስእትመጹ ትረኽቡ፤ ወይ ብኢንተርነት ኣብ ቀረባ ሕክምና ምስእትራኸቡና።

ቆጸራ ሓዝ

ቆጸራ ናብ እቲ እትቕመጦ ቦታ መቐበሊ ብስልኪ ወይ ብኢንተርነት ብናይ መቐበሊ ክፍሊ ክትሕዝ ትኽእል። ገሊኣተን መቐበሊ ክፍሊ ሕክምናታት ብዘይ ቆጸራ ክትመጽእ (ድሮፕ ኢን) ትኽእል። ኣብ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ዝርከብ ኢንተርነት ጌረካ ብኸመይ ኣገባብ ርክብ ከምአትገብር ትረክብ።

ኣብ ዝተዋህበካ ቆጸራ ክትመጽእ ከም ዘይትኽእል ብቕድሚ 24 ሰዓት ትሕብር

ኣብቲ ዝተዋህበካ ቆጸራ ክትመጽእ ከም ዘይትኽእል ብቕድሚ 24 ሰዓት ትሕብር። ምስ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ብስልኪ ወይ ብ1177 ሓባሪ ናይ ኢንተርነት ጌርካ ተመልክት።

እንተድኣ ኣብ ዝተዋህበካ ቆጸራ ከይሓበርካና ምስዘይትመጽእ፤ ስለዘይመጻእካ ከም ኣብ ቆጸራኻ መጺእካ ክትከፍሎ ዘለካ ገንዘብ ትኸፍል። ኣብ ዝተዋህበካ ቆጸራ ከይሓበርካና ምስዘይትመጽእ ዋላ ዘይክፈሎ እንተኾነ 100 ክሩኑር ትኸፍል።

ርክብ ብኣገባብ ኢንተርነት ትገብር

ኩሎም ናይ ቀረባ ክፍሊ ሕክምናታት ብ1177 ልጉባት እየን፤ ቮርድ ጋይደን ኢንተርነት ስራሕ ጌርካ ርክብ ምስ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና፤ ከምዘይትመጽእን/ቆጸራ ምቕያርን ፤ ወይ ድማ ንናይ ሓኪም ወረቐትካ ከተሕድስ ትኽእል። ዝተፈላለያ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ዝተፈላለየ ሓገዛት ይህባ። ስራሕ ኢንተርርነት ኣብ ነብሲ ወከፍ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ኢንተርነት ትረክብ።

ኩሉ ግዜ መንነት ወረቐት ሒዝካ ትመጽእ

ናብ ቀረባ ክፍሊ ሕክምና ምስትመጽእ ኩሉ ግዜ መንነት ወረቐት ሒዝካ ምምጻእ ኣለካ። ምእንቲ ናይ ንሙም ቅሳነትን ክንክንን ንኽንህብን፤ ንስኻ ምዃንካ ንምርግጋጽን። መንነትካ ብፍቓድ መዘወሪ መኪና፤ፓስፖርት ወይ ካልእ መንነት ወረቐት ከተርኢ ትኽእል።

ክፍሊት ናይ ሕማም

ኣብ መብዛሕትአን ክፍሊ ሕክምና ናይ ሕማም ክፍሊት ትኸፍል። ብዝተኻእለ መጠን ብካርድ ክትከፍል ኢና እንደሊ፤ እንተድኣ ብካርድ ክትከፍል ዘይትኽእል ኮንካ ብፋክቱራ ወይ ብጥረ ገንዘብ ትኸፍል። ዕድሜኻ ካብ 85 ዓመት ንላዕሊ ምስዝኸውን ኩሉ ምብጻሕ ናብ ሕክምና ብነጻ ይግበረልካ።

ሀግኮሰትናድስ ኩርት (ካርድ ብዙሕ ስለዝኸፈልካ ዝፍቀድ ናይ ነጻ ካርድ) ናባና ክትመጽእ እንከላኻ ሒዝካዮ ትመጽእ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:21