Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi finns här för dig under coronautbrottet 

Viktig information inför ditt besök – läs här.

New multi-language phone line about the coronavirus.

På grund av hög belastning på labben råder det begränsad provtagning och ditt provsvar för covid-19 kan dröja omkring en vecka. Tänk på att undvika sociala kontakter i väntan på provsvar.

Vänligen följ de regler och rekommendationer som finns för att undvika att smitta andra.

Information om provtagning hittar du på vårdcentralens egen sida.

ርእይቶ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና

 

ርእይቶኻ ከም ሕሙም ወይ ድማ ናይ ሕሙም ቀረባ ዘመድ ንዝወሃብ ክንክን ጥዕና ርእይቶኻ ንኽትገልጸልና ንደሊ።እቲ እተቕርቦ ርእይቶ ንዓና ንስራሕና ብጽቡቕ ኣገልግሎት ንኽንህብብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ።

 

ሳሕቲ ዘይምዕጋብ ወይ ድማ ዘይምቕሳን ክፍጠር ስለዝኽእል፤ ንሕና ብዝተኻእለና መጠን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ንኽንፈትሖ ንፍትን።

 

እንተድኣ ዝተገብረልካ ክንክን ምስዘየዕገበካ ብመጀመርያ ርክብ ምስ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ሕክምና ወይ ድማ ምስ ሓላፊ ናይቲ ክፍሊ ሕክምና ርክብ ትገብር፤ ብኸመይ ኣገባብ ርክብ ንኽትገብር ኣብ ነብሲ ወከፍ ክፍሊ ሕክምና ኢንተርነት ኣሎ።

ኢቮ (ተኸታተልቲ ብዛዕባ ክንክንን ጹረትን)

 

እንተድኣ ምናልባት ሓደ ሰብ ምስዝጉዳእ፤ወይ ጉድኣት ክወርዶ ከምዝኽእል ፍርሓት ምስዝህልወካ፤ ምስ ኢቮ (ተኸታተልቲ ብዛዕባ ክንክንን ጹረትን) ርክብ ትገብር፤ሓበሬታ ወይ ክሲ ድማ ተቕርብ።

 

ኢቮ (ተኸታተልቲ ብዛዕባ ክንክንን ጹረትን) ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ዘየዕግብ ኩነታትን ክትትል ጌሮም ነቲ ዘሎ ሸግር ንክፍሊ ክንክን ክዕረ የማሕጽኑ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:21