Informationsträff för blivande föräldrar

Välkommen på informationsträff med fokus på förlossningsförberedelse och föräldraskap. Träffarna handlar bland annat om:

  • Förberedelse inför förlossningen
  • Amning/flaskmatning
  • Anknytning och det lilla barnets behov
  • Den nya familjen och relationen
  • Tankar på framtiden

Informationsträffen är gratis, och både du och din eventuella partner är välkomna. Ingen föranmälan krävs. 

Plats

Östra sjukhuset, kvinnokliniken, plan 0, föreläsningssal Järneken

Tid

17:00-19:00. Tänk på att komma i tid för att inte störa övriga deltagare.

Datum för informationsträffar våren 2019:

25 mars 

9 april (på engelska) 

16 april 

8 maj 

14 maj 

27 maj 

10 juni 

17 juni


Senast uppdaterad: 2019-03-26 16:18