Psykologenheter för mödra- och barnhälsovård

En vuxenhand och en barnhand som håller varandras händer

Vi finns till för dig som upplever att du behöver ytterligare stöd och råd i ditt föräldraskap utöver det stöd du får på barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen.

Du kan vända dig till oss med frågor kring:

  • oro inför att bli förälder
  • hur du mår i samband med att bli förälder
  • när du har bekymmer i ditt föräldraskap
  • ditt barns beteende och utveckling
  • händelser i familjen som påverkar dig och ditt barn

Vi möter blivande föräldrar, barn 0-5 år och deras föräldrar individuellt och i grupp.

Vi genomför bedömning av barns utveckling på uppdrag av barnhälsovården.

Du får i första hand kontakt med någon av psykologerna genom barnavårdscentralen eller barnmorskemottagningen. Det går även att ringa oss direkt. Besöken är kostnadsfria.

Områdes/verksamhetschef

Antonia Reuter
070-482 96 65
toni.reuter@vgregion.se

Postadress
Kaserntorget 11 B, plan 2
411 18 Göteborg


Senast uppdaterad: 2018-10-11 08:57