Riktade mottagningar

I Närhälsan finns mottagningar som är särskilt inriktade för att bättre möta specifika behov av vård.