Värkstaden - när livet värker

Sedan 1999 finns Värkstaden på Hisingen - en mötesplats där vi samtalar om våra svårigheter men framför allt om våra möjligheter.

Tillsammans med samtalsledarna och andra personer i samma situation som du själv kan du få förståelse, erfarenhetskunskap och verktyg att hantera vardagen. Du är också välkommen att bara lyssna och kan komma när du vill under terminen.

Samtalsledare sedan 1999: Charlotte Wohlert, leg. sjuksköterska Wanja Ryling, distriktssköterska, leg. kognitiv psykoterapeut

Varannan torsdagar kl. 15.00 - 17.00

Lokal: Hälsodisken Hisingen
Herkulesgatan 5

Ingen föranmälan. Kostnadsfritt

Välkommen!

Vårens program 2019

17/1      Trött och utbränd - vad kan du göra för att öka din energi?

31/1      Hälsa och ohälsa - vilka faktorer främjar din hälsa?

14/2      Hopp och hopplöshet - är hoppet närvarande i ditt liv?

28/2     Ansvar - vem har ansvaret för hur du mår?    

14/3     Sorg - sorgeprocessens olika faser

28/3     Styrka och svaghet - är du försonad med dina fel och brister?

11/4     Ensamhet och isolering - upplever du dig ensam?

25/4     Omgivningen - hur ser ditt nätverk ut? 

9/5       Ändra andra - är det möjligt?

23/5     Hinder för förändring - vad vill/kan du ändra på i ditt liv? 
             Gemensam   avslutning med knytkalas

            


                

 

            


Senast uppdaterad: 2018-12-14 07:53