Telefonnummer för råd och stöd

Här kan du hitta telefonnummer när du behöver råd och stöd i olika situationer.  

Abortfrågor, information, tidbokning 031-343 42 15
ADA:s tjejjour 031-13 35 55
Adoptionscentrum 08 - 58 74 99 00
Anhöriglinjen 0200 - 23 95 00
Barnombudsmannen 08 - 692 29 50 
BRIS, Barnens Rätt i Samhället 116 111,för dig under 18 år
BRIS, Barnens Rätt i Samhället 031- 750 11 30
BRIS, vuxentelefon om barn 0771-50 50 50
Brottsofferjouren i Göteborg 0709- 705050
Cancerfondens informations- och stödlinje 020-59 59 59 Demenslinjen i Göteborg 031-41 29 41
Dopingjouren 020-54 69 87
Föräldralinjen 020-85 20 00
Giftinformation 08-33 12 31, akut 112
Hjälplinjen - tillfälligt psykologiskt stöd 0771-22 00 60
Jourhavande medmänniska, Röda Korset 08- 702 16 80
Jourhavande präst nattetid 112
Juridikjouren 031-13 35 96
Kyrkans jourtjänst 031-80 06 50
Kvinnofridslinjen 020- 50 50 50
Kvinnojouren ADA 031-13 11 66
Läkemedelsupplysning, apotekens 0771-450 450
Mansjouren, Kriscentrum för män 031-367 93 90
Mötesplats Simone, för tjejer och transpersoner 031-24 43 77 Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga 020-81 91 00
Noaks ark direkt (f.d. aidsjouren) 020-78 44 40
RFSU, sex -och samlevnadsrådgivning 031-708 79 98
Rädda barnens föräldratelefon 020-786 786
Röda Korsets väntjänst 031-16 50 29
Sjukvårdsrådgivningen 1177, dygnet runt
Sjukhus:
Angereds närsjukhus 031-332 67 00
Capio Lundby närsjukhus 031-65 70 00
Frölunda specialistsjukhus 031-342 10 00
Kungälvs sjukhus, 0303-98 000
Sahlgrenska univerisitetssjukhuset:
SU/Högsbo 031-342 10 00
SU/Mölndal 031-342 10 00
SU/Sahlgrenska 031-342 10 00
SU/Östra 031-342 10 00
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus 031- 342 10 00 Självmordslinjen dygnet runt  90 101
Sluta röka- linjen 020-84 00 00
Socialjour/jourbyrån 031-365 87 00  
SPES (Suicidprevention och efterlevande stöd) Jourtelefon 08-34 58 73, varje kväll 19 - 22
Tandvård, akut 010-441 88 00 eller 112
Terrafem - jourtelefon på olika språk för kvinnor med utländsk härkomst, 020-52 10 10
Äldrelinjen 020 - 22 22 33


Senast uppdaterad: 2018-09-14 11:18