Så här jobbar Närhälsan med covid-19

I rådande läge med covid-19, tar Närhälsan höjd för olika behov av inflöden av patienter som söker vård. Vi har tagit fram olika åtgärder för att möta utmaningarna kring smittspridning och för att skydda våra riskgrupper ifrån smitta. Följande saker är något som du som patient kan komma att möta i kontakten med oss.

Träffas som vanligt - fast digitalt

Vi ställer om verksamheten för att kunna träffas digitalt i de fall som det går. I många fall innebär detta att träffas genom ett videosamtal, vilket fungerar som ett vanligt besök, men görs med videofunktion över telefonen istället. 

Om du bokas om till ett digitalt besök kommer vi att kontakta dig. Du som patient behöver inte göra något. Vissa besök blir ombokade till en tid längre fram, om det blir så för dig kommer vi också att höra av oss. Du som patient kommer få information från oss i god tid.

Utöver digitala vårdmöten har vi också andra e-tjänster som att förnya recept, begära intyg, fråga om remiss och skicka meddelanden som går att göra direkt genom vårdcentralens hemsida utan att behöva ringa in.

En smittfri verksamhet

För att inte riskera att de patienter som besöker oss skall utsättas för covid-19-infektion, behöver våra mottagningar säkerställa att inga som har covid-19 kommer in i våra väntrum av misstag. Därför har flera av våra verksamheter stängt sin drop-in mottagning och tagit bort möjligheten att boka tid direkt på webben under en tid. Och för att underlätta för våra patienter att komma rätt och undvika onödig smittspridning har många verksamheter en entrévärd.

Några vårdcentraler har satt upp undersökningstält vid entrén för att ta hand om personer med förkylningssymptom redan utomhus. Detta för att säkerställa att ingen som är sjuk i covid-19 kommer in i lokalerna, plus att undersökningstältet hjälper till att öka kapaciteten i vårt mottagande.

Det innebär att patienten får träffa personal i undersökningstältet för en bedömning om det finns symptom på luftvägsinfektion. Rutinen gäller alla, oavsett bokad tid eller inte.

Eftersom barn och föräldrar med förkylningssymtom inte får komma till våra barnavårdscentraler försöker vi om möjligt ha kontakt med familjen dagen före planerat besök för att undvika att smitta kommer in på BVC. Utöver det så görs hembesök om möjligt – vi ringer före för att säkerställa att de inte är sjuka, och vid personalbrist kommer de små barnen att prioriteras. Vi ber också att endast en medföljande är med barnet på besöket.

Rehabmottagningarna ställer in gruppbaserad behandling och gruppbaserad utbildning för patienter i riskgrupp. Det gäller alla över 70 år och patienter med allvarliga sjukdomar såsom KOL, hjärtsvikt med flera. Är du över 70 år och ingår i rehabs gruppverksamheter, kontaktas du för att vid behov erbjudas enskild behandling. För övriga grupper säkerställs att deltagarna inte har luftvägssymtom innan aktiviteten startar.

Stöd till kommunerna och skyddande av våra äldre

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök.

Du som är över 70 år tänk på att inte utsätta dig för risker när du reser till oss. Undvik kollektivtrafik, utan ta gärna cykeln, promenera, eller åk egen bil om du kan. Om du inte har möjlighet till detta, så har du nu rätt till att boka sjukresetaxi.  Läs mer här. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/

Vi prioriterar vårt uppdrag att stödja kommunerna med medicinsk kompetens på särskilda boenden (SÄBO) och inom hemsjukvården (HSV) där våra läkare gör besök. För att minska risken smittspridning genomförs nu oftare avstämningar digitalt, eller också genom en sittrond med patienternas sjuksköterska. Detta innebär att sjuksköterskan och läkaren går igenom patienterna tillsammans istället för att läkaren går runt till alla inneliggande. Vi arbetar också aktivt med att hjälpa de boende på plats eftersom det finns ett värde i att de som är äldre och sjuka får stanna kvar på sitt boende. Och vi hjälper också till att ta fram individuella vårdplaner i samråd med patient och anhöriga.  

Se upp för bedrägeriförsök

För närvarande pågår bedrägeriförsök där personer ringer runt och uppger att de ringer från Närhälsan. Vi på Närhälsan ringer inte upp våra patienter utan att du har en pågående kontakt med oss. Till exempel ber vi aldrig om kontouppgifter, Mobilt BankID eller liknande känslig information. Känner du dig osäker, lägg på luren och ring upp din vårdcentral själv. Då är du säker på att du pratar med oss.