Alkohol

Ungefär en halv miljon svenskar dricker alkohol på en riskfylld nivå. 
Detta innebär en ökad risk för sociala och hälsorelaterade problem såsom relationsproblem, trötthet, olycksfall, sömnsvårigheter, ångest, depression, högt blodtryck med mera. 

Att dricka på en riskfylld nivå behöver inte innebära att man har utvecklat ett beroende men att man dricker mer än vad som är hälsosamt både på kort och lång sikt. I en del sammanhang är det viktigt att inte dricka alkohol alls – 
t .ex när man skall köra bil, är gravid, om man skall genomgå en 
operation eller om man äter medicin som inte bör kombineras. 

Senast uppdaterad: 2017-04-12 11:01