Fysisk aktivitet

All form av rörelse kan påverka din hälsa positivt. Regelbunden fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet har en bevisad sjukdomsförebyggande och behandlande effekt.

Hälsoenheten erbjuder:

  • Rådgivning och motiverande samtal för ökad fysisk aktivitet
  • Rådgivning och motiverande samtal för dig som har fått ett FaR (Fysisk aktivitet på recept)
  • Individuell plan för en mer aktiv livsstil med uppföljning
  • Konditionstest

FaR® - Fysisk aktivitet som behandling
Om du har fått ett recept på fysisk aktivitet beror det på att den ordinerade fysiska aktiviteten är lika viktig för din behandling som övrig behandling. Den terapeutiska dosen kan ibland vara svår att nå med en gång och därför erbjuds du stöd att hitta rätt typ av aktivitet och intensitet.

Anmäl dig här  eller ring vår telefonsvarare 0322-226828

Senast uppdaterad: 2017-09-14 14:58