Hälsosamtal

Vill du ha hjälp att förändra dina levnadsvanor
(sömn, stress, alkohol, tobak, fysisk aktivitet och matvanor) ?  

Inför samtalet fyller du i en hälsoprofil. Hälsoprofilen ger dig direkt feedback på dina levnadsvanor samt hjälper dig att ta ställning till din egen motivationsgrad till förändring. Den ger vägledning i vad du kan behöva att förändra samtidigt som du får bekräftelse på det som redan är bra. Det finns även råd för egenvård i hälsoprofilen. 

Boka ett hälsosamtal. 
Tillsammans tar fram åtgärder som kan påverka din hälsa.

Anmäl dig här eller ring vår telefonsvarare 0322-226828

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32