Influensavaccination

Det är lätt att bli smittad av influensa. Viruset sprids genom hosta och nysningar eller vid nära kontakt med en smittad person. Vanliga symtom är hosta, hög feber och värk i huvud, muskler och leder. Influensa är ofarlig för de flesta. Andra blir svårt sjuka med livshotande tillstånd, till exempel lunginflammation och blodförgiftning.

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

 • 65 år och äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom,
  - kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder,
  - kronisk leversvikt eller njursvikt,
  - diabetes,
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
Senast uppdaterad: 2017-03-28 11:19