Närhälsan Hälsoenhet          Projekt - Riktade Hälsosamtal

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Caroline Johansson
Projektsamordnare/sjuksköterska
072-192 99 34
caroline.ma.johansson@vgregion.se

Camilla Vikander
Samverkanssamordnare/hälsovetare
072-206 22 64
camilla.vikander@vgregion.se

Carolina Svensson
Projektledare/enhetschef
073-033 17 60
carolina.svensson@vgregion.se

Riktade Hälsosamtal i Närhälsan

Just nu genomförs två projekt i Närhälsan som drivs av Närhälsans Hälsoenhet. Detta innebär att du som är listad på någon av vårdcentralerna som omnämns nedan, kan bli inbjuden till hälsosamtal på din vårdcentral. Inbjudan skickas i första hand digitalt via 1177 e-tjänster, och vid behov per post.

Inför hälsosamtalet får du svara på frågor om din hälsa och dina levnadsvanor. Du får även genomföra en provtagning (blodtryck, blodsocker, blodfetter). 
Vid hälsosamtalet utgår vi ifrån dina tankar om din hälsa och din livssituation.
Om du vill kan du efter hälsosamtalet få stöd till förändring av dina levnadsvanor. 
 
Hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, cancer och psykisk ohälsa.
Även små förändringar kan göra stor skillnad!


Närhälsan Lerum, Gråbo, Floda, Sörhaga, Ängabo, Sollebrunn:
Inbjudan skickas till ett slumpmässigt urval av listade personer som fyller 50 i år. Projektet pågår under 2023-2024.

Närhälsan Backa, Tuve, Kärra:
Inbjudan skickas till listade personer som fyller 60 eller 70 i år. Projektet pågår 2023–2025.

Läs mer: Frågor och svar - Hälsosamtal i Närhälsan

Inbjudan på olika språk: Invitations in other languages

Riktade Hälsosamtal 

Projekten utgår från "Det svenska konceptet för Riktade hälsosamtal" vilket är en evidensbaserad metod. Syftet är att främja hälsa och minska risken för sjukdom och ohälsa, med särskilt fokus på att förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ2.

Läs mer: Riktade hälsosamtal (hfsnatverket.se)

Samverkan

Under hela projekttiden genomförs även olika typer av befolkningsinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Insatserna genomförs i samverkan med olika aktörer i samhället.

Matkassen - Bra mat för dig och familjen

Här hittar du recept på snabblagade och näringsrika rätter som är bra för hälsa, miljö och plånbok. Recepten är framtagna för att passa hela familjen, oavsett ålder.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Caroline Johansson
Projektsamordnare/sjuksköterska
072-192 99 34
caroline.ma.johansson@vgregion.se

Camilla Vikander
Samverkanssamordnare/hälsovetare
072-206 22 64
camilla.vikander@vgregion.se

Carolina Svensson
Projektledare/enhetschef
073-033 17 60
carolina.svensson@vgregion.se

Riktade Hälsosamtal i Närhälsan

Just nu genomförs två projekt i Närhälsan som drivs av Närhälsans Hälsoenhet. Detta innebär att du som är listad på någon av vårdcentralerna som omnämns nedan, kan bli inbjuden till hälsosamtal på din vårdcentral. Inbjudan skickas i första hand digitalt via 1177 e-tjänster, och vid behov per post.

Inför hälsosamtalet får du svara på frågor om din hälsa och dina levnadsvanor. Du får även genomföra en provtagning (blodtryck, blodsocker, blodfetter). 
Vid hälsosamtalet utgår vi ifrån dina tankar om din hälsa och din livssituation.
Om du vill kan du efter hälsosamtalet få stöd till förändring av dina levnadsvanor. 
 
Hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, cancer och psykisk ohälsa.
Även små förändringar kan göra stor skillnad!


Närhälsan Lerum, Gråbo, Floda, Sörhaga, Ängabo, Sollebrunn:
Inbjudan skickas till ett slumpmässigt urval av listade personer som fyller 50 i år. Projektet pågår under 2023-2024.

Närhälsan Backa, Tuve, Kärra:
Inbjudan skickas till listade personer som fyller 60 eller 70 i år. Projektet pågår 2023–2025.

Läs mer: Frågor och svar - Hälsosamtal i Närhälsan

Inbjudan på olika språk: Invitations in other languages

Riktade Hälsosamtal 

Projekten utgår från "Det svenska konceptet för Riktade hälsosamtal" vilket är en evidensbaserad metod. Syftet är att främja hälsa och minska risken för sjukdom och ohälsa, med särskilt fokus på att förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ2.

Läs mer: Riktade hälsosamtal (hfsnatverket.se)

Samverkan

Under hela projekttiden genomförs även olika typer av befolkningsinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Insatserna genomförs i samverkan med olika aktörer i samhället.

Matkassen - Bra mat för dig och familjen

Här hittar du recept på snabblagade och näringsrika rätter som är bra för hälsa, miljö och plånbok. Recepten är framtagna för att passa hela familjen, oavsett ålder.