Erbjudande om vaccination MPR från 12 månader inom barnhälsovården i VGR

I samråd med Smittskydd fortsätter den tillfälliga rutinen till och med 180223, dvs dubbla inkubationstiden från senaste mässlingsfallet. Tidpunkten kan komma att ändras om nya fall skulle inträffa.