Närhälsan

Hitta mottagning

Aktuellt från Närhälsan

TBE-viruset finns på många håll i Sverige, främst i södra delen. Vaccination rekommenderas om du ska vistas i riskområden en längre period.

kvinna och resultat av patientenkät

Över 6 000 patienter som besökte Närhälsans vårdcentraler i oktober 2017 svarade på Nationella patientenkäten. Resultaten visar att Närhälsan har förbättrat sig i alla kategorier sedan 2016.