Flerspråkighet

Ett barn flera språk (Språknätet Uppsala)

Arabiska
Engelska
Farsi
Kurmanji
Somaliska
Sorani
Svenska
Thai


Ditt barn har remitterats till logoped
(gäller endast för Göteborg)

Arabiska
Engelska
Somaliska
Sorani
Svenska