Flerspråkighet

Ett barn flera språk (Språknätet Uppsala)

Arabiska
Engelska
Farsi
Kurmanji
Somaliska
Sorani
Svenska
Thai


Ditt barn har remitterats till logoped

Arabiska
Engelska
Somaliska
Sorani
Svenska

Senast uppdaterad: 2017-07-03 12:31