Flerspråkighet

Ett barn flera språk (Språknätet Uppsala)

Arabiska
Engelska
Farsi
Kurmanji
Somaliska
Sorani
Svenska
Thai


Ditt barn har remitterats till logoped
(gäller endast för Göteborg)

Arabiska
Engelska
Somaliska
Sorani
Svenska


Senast uppdaterad: 2017-12-05 14:51