Vardagspediatrik

 PM Skallasymmetri

Informationsblad om kvinnlig könsstympning (svenska)
Informationsblad om kvinnlig könsstympning (arabiska)
Informationsblad om kvinnlig könsstympning (engelska)
Informationsblad om kvinnlig könsstympning (somaliska)