Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn i utsatta situationer

Plats:  Grand Hotel i Alingsås, Bankgatan 1, 441 30 Alingsås
Tid:  2019-12-04 kl. 09.00 t.o.m. 2019-12-06 kl. 15.30
Form:  Internat med helpension i enkelrum

Målgrupp:  Kursen vänder sig till läkare, BHV-sjuksköterskor och psykologer   som arbetar med barnhälsovård i Västra Götalandsregionen och som har   erfarenhet av arbete med barnhälsovård minst 5 år.

Kursinnehåll:  Hälsofrämjande förhållningssätt, samspel barn-förälder, lågaffektivt   bemötande, att vara barn till   förälder med kognitiva svårigheter, att möta   föräldrar med kognitiva svårigheter i barnhälsovården, omsorgssvikt, toxisk   stress, barns behov vid föräldrars separation, socialtjänstens arbete.
Kursen ger möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte tillsammans med   kollegor och externa experter.

Anmälan     Sista anmälningsdag 3019-09-27
OBS ! Antagning sker efter ansökningstidens slut och besked lämnas 11/10.
Kursens pris är 7700 kr men är avgiftsfri denna gång. Plats i kursen är personlig men kan överlåtas till annan deltagare efter godkännande av ansvariga för kursen.

Vid avbokning efter 1/11 debiteras 3650 kr vilket motsvarar kostnad för konferenspaket under kursdagarna.

INBJUDAN


Senast uppdaterad: 2019-09-09 09:06