Vaccination

Vaccination av ofullständigt vaccinerade barn och ungdomar under 18 år (regiongemensam)

Information av barnvaccinationer som inte ingår i ordinarie program på BVC
(kort version) (regiongemensam)

Information av barnvaccinationer som inte ingår i ordinarie program på BVC
(lång version) (regiongemensam)

Rotavirus
Riktlinjer för rotavirusvaccination i Västra Götaland

Information om vaccination mot rotavirus för personal

Information till föräldrar om vaccination mot rotavirus

Information om vaccination mot rotavirus till akut- och jourmottagningar


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33