Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. KSH leder regionens fyra sexuell hälsa-nätverk och driver verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården samt närliggande områden med syfte att tillgängliggöra en god sexuell och reproduktiv hälsa för alla. Vi är samlokaliserade med och arbetar nära tillsammans med den kliniska mottagningen Närhälsan Sexualmedicinskt centrum.

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet med ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner (STI) och hepatiter. KSH är samlokaliserad och samorganiserad med den kliniska mottagningen Sexualmedicinskt centrum (SMC) där SMC-Pilen ingår.

I vårt arbete utgår vi från perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I en hälso- och sjukvårdskontext handlar SRHR om grundad tillgänglighet till information och service avseende sexuell och reproduktiv hälsa. Vi arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. Navet i vårt arbete är fyra regionala sexuell hälsa nätverk, som består av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och kommunala verksamheter från olika yrkeskategorier och olika vårdnivåer. Vi driver projekt, framförallt inom hälso- och sjukvården, men också i andra verksamheter.

Vi administrerar det statliga hivbidraget från Folkhälsomyndigheten till idéburna organisationer i Västra Götalandsregionen. KSH har ett nära samarbete med Smittskydd Västra Götaland och smittskyddsläkaren är ordförande för den referensgrupp, som tar beslut om vilka hivpreventiva projekt som regionen stödjer. Vi samarbetar med mödrahälsovård och gynekologi i syfte att föra samman de preventiva spåren oönskad graviditet och prevention av hiv/STI. Vi arbetar också med prevention av sexualiserat våld. Våra medarbetare har kontakt med andra kunskapscentrum inom regionen och samverkar med idéburna organisationer. Vi är ansvariga för regionens hbtq-diplomering.

E-post E-postadress

Postadress Närhälsan Kunskapcentrum för sexuell hälsa, Kaserntorget 11 A,  411 18 Göteborg

Besöksadress Kaserntorget 11 A, vån 4, Göteborg

Visa på karta

Kontaktuppgifter till medarbetare på KSH

Information från KSH

Vi behöver prata om hiv. Hivplus är vårt nya sätt att göra det på. Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis behandling. Medicinerna gör att mängden hiv i kroppen blir så liten att det inte ens går att mäta. Med effektiv behandling är hiv inte längre livshotande och förs inte vidare. Det är något av en medicinsk revolution.

Uppmärksamma den stundande Världsaidsdagen med föreläsning med Desireé Ljungcrantz, hiphop med GangSheBang och konsert med Det Brinner. Fri entré!

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa vinner Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017.

Att stötta den som blivit utsatt för sexuellt våld – vad säger forskningen och vad möter ideella verksamheter? Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Tjejjouren Väst, Stödcentrum Humlegården och ATSUB/Göteborg bjuder in till en halvdag om sexuell utsatthet och digitalt våld och presentation av verksamheter som erbjuder råd och stöd.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger fyra gånger om året ut ett nyhetsbrev, SRHR-nytt. Här hittar du de senaste!

SRHR-nytt nr 1/2017

SRHR-nytt nr 4/2016

SRHR-nytt nr 3/2016

Nyhetsbrevet skickas ut till medlemmar i sexuell hälsanätverket i Västra Götaland. Om du vill få nyhetsbrevet, skicka ett mail till E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36