Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

KSH skall verka för att främja invånarnas sexuella och reproduktiva hälsa och se till att sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodoses i mötet med hälso- och sjukvården. Särskilt fokus skall läggas på grupper och individer som på grund av rådande strukturer har sämre tillgänglighet utifrån identitet, praktik, livssituation eller särskilda epidemiologiska skäl.

KSH arbetar systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder samt integrerar dessa i hälso- och sjukvården. KSH:s uppdrag innebär att enheten representerar ägarrollen för SRHR-perspektiven inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

KSH leder regionens fyra sexuell hälsa-nätverk och driver verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården samt närliggande områden med syfte att tillgängliggöra en god sexuell och reproduktiv hälsa för alla. Vi arbetar nära tillsammans med den kliniska mottagningen Närhälsan Sexualmedicinskt centrum inklusive SMC-Pilen och Närhälsan SRHR-buss.

E-post narhalsan-ksh@vgregion.se

Postadress Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Norra hamngatan 36, 411 06  Göteborg

Besöksadress Norra hamngatan 36  Göteborg

Kontaktuppgifter till medarbetare på KSH

Aktuellt från KSH

Nytt poddavsnitt av Sex på arbetstid. De flesta har frågor och funderingar om kropp, kärlek, sex och relationer. Men alla har inte någon att prata med och ibland är informationen man får inte tillräckligt begriplig.

Inför West Pride så släpper vi ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som handlar om Västra Götalandsregionens hbtq-diplomering.

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar det om unga och lust. Podcasten är tänkt som ett stöd för dig att utveckla ditt professionella bemötande i frågor som rör SRHR.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till två fortbildningstillfällen. Ett med tema ”praktisk andrologi” den 13/9 samt ett tillfälle med tema ”säkrare sex- samtalet”, 25/9.


Senast uppdaterad: 2019-08-16 10:27