Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

KSH skall verka för att främja invånarnas sexuella och reproduktiva hälsa och se till att sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodoses i mötet med hälso- och sjukvården. Särskilt fokus skall läggas på grupper och individer som på grund av rådande strukturer har sämre tillgänglighet utifrån identitet, praktik, livssituation eller särskilda epidemiologiska skäl.

KSH arbetar systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder samt integrerar dessa i hälso- och sjukvården. KSH:s uppdrag innebär att enheten representerar ägarrollen för SRHR-perspektiven inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

KSH leder regionens fyra sexuell hälsa-nätverk och driver verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården samt närliggande områden med syfte att tillgängliggöra en god sexuell och reproduktiv hälsa för alla. Vi arbetar nära tillsammans med den kliniska mottagningen Närhälsan Sexualmedicinskt centrum inklusive SMC-Pilen och Närhälsan SRHR-buss.

E-post narhalsan-ksh@vgregion.se

Postadress Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Norra hamngatan 36, 411 06  Göteborg

Besöksadress Norra hamngatan 36  Göteborg

Kontaktuppgifter till medarbetare på KSH

Aktuellt från KSH

Psykiatri och sexuell hälsa. Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat psykiatri och sexuell hälsa tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) den 9/5 kl 13.00-16.00. Föreläser gör Cecilia Fredlund som kommer att prata om sex som självskada bland svenska ungdomar. Dessutom kommer en representant från processteam personlighetssyndrom och självskadebeteende för att berätta om självskadans mekanismer och behandlingsåtgärder.

Endometrios är i dag klassat som en folksjukdom och i det här avsnittet pratar vi om varför det är så många som går länge utan diagnos och behandling vid endometrios och vad som behöver göras för att begränsa lidandet. Med i programmet är Åsa Österlund, fysioterapeut och kbt-terapeut på Capio Lundby närsjukhus och Karin Sundfeldt, gynekolog, överläkare och professor och en del av endometriosteamet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tema hbtq är en möjlighet för dig som ingår i diplomeringsgruppen (eller har särskilt ansvar för diplomeringsfrågor) i din hbtq-diplomerade verksamhet att ta del av en utbildningseftermiddag. Erika Alm är doktor i idéhistoria och docent i genusvetenskap och föreläser om queera perspektiv på arbete inom hälso- och sjukvård? Förutom Erikas föreläsning kommer du också att delta i en triangelintervju. Detta är ett sätt att dela med dig av dina och din verksamhets erfarenheter av att arbete med en hbtq-diplomering samt ta del av andra verksamheters erfarenheter. Välkommen!

Nytt avsnitt av Sex på arbetstid - en podcast om SRHR för dig som jobbar inom vården

Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger fyra gånger om året ut ett nyhetsbrev, SRHR-nytt. Här hittar du de senaste!

SRHR-nytt #Endometrios

SRHR-nytt #hiv/STI

SRHR-nytt #Snacka sex

SRHR-nytt #Europride

SRHR-nytt #metoo

Nyhetsbrevet skickas ut till medlemmar i sexuell hälsanätverket i Västra Götaland. Om du vill få nyhetsbrevet klicka på länken nedan och lägg till din e-postadress till e-postlistan.  

Länk till anmälan


Senast uppdaterad: 2018-04-16 09:43