Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. KSH leder regionens fyra sexuell hälsa-nätverk och driver verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården samt närliggande områden med syfte att tillgängliggöra en god sexuell och reproduktiv hälsa för alla. Vi är samlokaliserade med och arbetar nära tillsammans med den kliniska mottagningen Närhälsan Sexualmedicinskt centrum.

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet med ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner (STI) och hepatiter. KSH är samlokaliserad och samorganiserad med den kliniska mottagningen Sexualmedicinskt centrum (SMC) där SMC-Pilen ingår.

I vårt arbete utgår vi från perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I en hälso- och sjukvårdskontext handlar SRHR om grundad tillgänglighet till information och service avseende sexuell och reproduktiv hälsa. Vi arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. Navet i vårt arbete är fyra regionala sexuell hälsa nätverk, som består av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och kommunala verksamheter från olika yrkeskategorier och olika vårdnivåer. Vi driver projekt, framförallt inom hälso- och sjukvården, men också i andra verksamheter.

Vi administrerar det statliga hivbidraget från Folkhälsomyndigheten till idéburna organisationer i Västra Götalandsregionen. KSH har ett nära samarbete med Smittskydd Västra Götaland och smittskyddsläkaren är ordförande för den referensgrupp, som tar beslut om vilka hivpreventiva projekt som regionen stödjer. Vi samarbetar med mödrahälsovård och gynekologi i syfte att föra samman de preventiva spåren oönskad graviditet och prevention av hiv/STI. Vi arbetar också med prevention av sexualiserat våld. Våra medarbetare har kontakt med andra kunskapscentrum inom regionen och samverkar med idéburna organisationer. Vi är ansvariga för regionens hbtq-diplomering.

E-post E-postadress

Postadress Närhälsan Kunskapcentrum för sexuell hälsa, Kaserntorget 11 A,  411 18 Göteborg

Besöksadress Kaserntorget 11 A, vån 4, Göteborg

Visa på karta

Kontaktuppgifter till medarbetare på KSH

Information från KSH

Närhälsan söker barnmorska och/eller sjuksköterska till projekt SRHR-bussen.

Göteborgs stad, social utveckling har tagit fram en webbutbildning som riktar sig dig som arbetar inom socialt arbete, framför allt inom socialtjänsten, och är en introduktion i frågor om sexuell hälsa och socialt arbete. Den visar hur samband mellan sexuell och social utsatthet kan se ut, varför det är viktigt att socialarbetare arbetar med sexuell hälsa och hur vi kan göra det.

Vi välkomnar dig som är kvinna och 50+ till en gratis föreläsningsserie under hösten 2017.

På regeringens uppdrag görs en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället. Kartläggningen ska leda fram till konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2017.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger fyra gånger om året ut ett nyhetsbrev, SRHR-nytt. Här hittar du de senaste!

SRHR-nytt nr 1/2017

SRHR-nytt nr 4/2016

SRHR-nytt nr 3/2016

Nyhetsbrevet skickas ut till medlemmar i sexuell hälsanätverket i Västra Götaland. Om du vill få nyhetsbrevet, skicka ett mail till E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-05-11 13:15