Antirasistisk hivprevention

Idag släpper vi tillsammans med fyra andra organisationer två nya material om antirasistiskt utvecklingsarbete inom hivprevention och sexuell hälsa, Antirasistisk hivprevention - en tidning och Fråga vidare! Ett verktyg för antirasistiskt utvecklingsarbete inom hivprevention och sexuell hälsa.

Antirasistisk hivprevention - en tidning
Tillgängligheten till hivprevention har visat sig vara begränsad för personer som flyttat till Sverige. För att förstå vad det beror på och vad vi kan göra åt det behövs verktyg. RFSU Göteborg, RFSL Göteborg, Positiva Gruppen Väst, SRHR-teamet i Göteborgs Stad och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa startade tillsammans projektet Antirasistisk hivprevention. I tidningen med samma namn delar vi med oss av de kunskaper, erfarenheter och lärdomar vi samlat på oss under tre år.

Du kan ladda ner tidningen här: www.rfsu.se/antirasistiskhivprevention

Fråga vidare! Ett verktyg för antirasistiskt utvecklingsarbete inom hivprevention och sexuell hälsa
Vi har tagit fram ett verktyg för organisationer som arbetar med sexuell hälsa och hivprevention och vill förbättra tillgängligheten till sina verksamheter för icke-vita och personer som flyttat till Sverige. Verktyget består av frågor som ger vägledning i hur er organisation kan genomföra ett antirasistiskt utvecklingsarbete.

Du kan ladda ner verktyget här: www.rfsu.se/fragavidare


Senast uppdaterad: 2018-02-08 13:09