UngKAB15 - Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige.

Nu presenteras resultatet av UngKAB15, en studie om sexualitet och hälsa bland unga, i en ny kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten.

Rapporten visar aktuellt hälsoläge samt ger en bild av ungas förutsättningar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige idag. Rapporten visar att jämställdhet och jämlikhetsfrågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och hivprevention behöver förbättras. Sammantaget märks ett nationellt, regionalt och lokalt utvecklingsbehov bland verksamheter inom kommuner, landsting och civilsamhälle.

Klicka här för att läsa eller ladda ner rapporten.

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18