Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Närhälsans som arbetar med metodutveckling, utbildning och forskning. Enheten bidrar med kunskap om beforskade modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.