Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Närhälsans som arbetar med metodutveckling, implementering och forskning. Enheten bidrar med kunskap om beforskade modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa. Utvecklingscentrums uppdrag är att implementera modellerna i regionala och kommunala verksamheter som möter barn och unga och deras familjer.

Senast uppdaterad: 2018-08-10 10:22