Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Närhälsans Barn- och ungdomsmedicin som arbetar med metodutveckling, utbildning och forskning. Enheten bidrar med kunskap om beforskade modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.

Senast uppdaterad: 2017-03-30 09:27