För föräldrar

Här finns information om Family Check-up för dig som är förälder.

Känner du ibland att du inte räcker till som förälder?

Är det mycket tjat och konflikter?

Är du orolig för ditt barn/tonåring?

Det är vanligt att föräldrar vill:

  • Minska bråk för att få en trevligare stämning hemma
  • Veta mer om var barnet är och med vem
  • Skapa fungerande vardagsrutiner
  • Skapa ett bättre samarbete med skolan
  • Sätta hälsosamma gränser för sitt barn och vara konsekvent, t ex kring dataanvändning
  • Hitta fler positiva stunder med familjen

FCU erbjuder:

  • Tre träffar där er familj tillsammans med en FCU-behandlare kartlägger era styrkor och önskemål om förändring
  • Möjlighet till fortsatt stöd enligt era behov och önskemål för att hitta sätt att t ex lösa konflikter, sätta hälsosamma gränser och få mer positiv tid tillsammans

Tid, plats och antal träffar bestämmer ni tillsammans. Det är kostnadsfritt och det finns möjlighet till tolk.

Senast uppdaterad: 2017-04-28 11:13