Nyheter

Nyhetsbrev december 2018

Nyhetsbrev juni 2018

Rapport om implementeringen av Family Check-Up i Göteborg

Vi har publicerat en rapport som både sammanfattar de första åren för Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och redogör för vårt arbete med att implementera föräldrastödsmodellen Family Check-Up.

Ladda ner rapporten här:

Implementering av Family-Check-Up i Göteborg - en rapport om arbetet på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa


Senast uppdaterad: 2019-02-06 10:48