Forskning

Under de senaste 10 åren har det bedrivits forskning på PALS effekter i norska skolor. I korthet visar resultaten att PALS har en positiv effekt på elevernas beteendeproblem och studiemiljön i klassrummet. Alla former av beteendeproblem minskade i högre grad på PALS-skolor än på andra skolor. I PALS-skolorna fanns också en högre grad av inkludering av elever i behov av stöd. Resultaten fastslår också att PALS får effekt enbart om man implementerar PALS i sin helhet.

Det finns också flera forskningsstudier från USA som bekräftar kopplingen mellan graden av beteendeproblem på en skola och elevernas genomsnittliga betyg.

Senast uppdaterad: 2017-03-22 11:11