(Rehabmottagning) مطب پذیرش نوتوانبخشی

En mamma som dansar med sitt barn.

یک زندگی فعال تر و با تحرک بیشتر

شما به علت های بسیاری ممکن است احساس کنید محدودیت حرکتی یا درد داشته باشید؛ صدمات مادرزادی، صدمات ورزشی، اِسترس (فشار عصبی)، عمل جراحی، سکتۀ مغزی، صدمه به دست، آرتروز یا دردهای طولانی مدت. صرفنظر از اینکه شما بخواهید زندگی فعال تری داشته باشید یا بخواهید از عُهدۀ امور روزمرۀ زندگی بهتر بر آیید می توانید به یکی از مطب های پذیرش توانبخشی ما مراجعه کنید.

برای رزرو وقت نزد فیزیوتراپ یا پرستار کار درمانی نیازی به معرفینامه یا نامنویسی ندارید.

 زندگی روزمرۀ بهتر

آیا برایتان انجام امور روزمره، کار روزانه یا فعالیت های اوقات فراغت دشوار است؟ پرستار کار درمانی ما برای پیدا کردن راهکارها و شیوه های جدید انجام امور روزمره و یک زندگی بیش از پیش فعال کمک می کند.

ما با هم یک برنامۀ فردی توانبخشی برای فعالیت و تمرین تنظیم می کنیم. این برنامه ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • چگونه می توانید در زندگی روزمرۀ خود ساختار و تعادل بهتری ایجاد کنید
 • تمرینات مفصل و دست
 • تمرین حافظه، تمرکز حواس و حل مشکلات
 • چگونگی سازگاری مسکن شما برای آسانتر شدن زندگی روزمره تان
 • مشاورۀ ارگونومیک و روش های استفاده از اعضای بدن به شیوۀ صحیح

وسایل کمکی

گاهی اوقات اراده و تمرین کافی نیست. در اینصورت پرستار کار درمانی می تواند به شما وسایل کمکی فردی ارائه کند که زندگی روزمره برایتان آسانتر شود. 

درد را کم کرده و قوی تر شوید

نزد فیزیوتراپ ما یک برنامۀ تمرینات فردی برای نوتوانبخشی خود همراه با فعالیت ها و تمرینات دریافت می کنید که می تواند به شما برای بهبود حال تان، قوی تر شدن شما و داشتن یک زندگی فعال تر کمک کند.

درمان توسط فیزیوتراپ می تواند در موارد زیر کمک کند:

 • درد گردن، شانه ها و کمر
 • خُشکی مفاصل و گرفتگی ماهیچه ها
 • صدمات ورزشی و حرکات جسمانی
 • بیماری های مغز و اعصاب

اِسترس (فشار عصبی) و نگرانی می تواند در بدن درد ایجاد کند در اینصورت روش های کنترل اِسترس و تمرینات آرامش بخش می تواند کمک کند.

نیاز های شما در  نوع درمان و تمریناتی که به بهترین وجه برای شما مناسب باشند تعیین کننده هستند؛ تمرین فردی یا گروهی، تمرین در خانه یا نزد ما.

همۀ مطب های پذیرش نوتوانبخشی

بیماری ها و صدمات مغز و اعصاب

افرادی که دارای بیماری ها و صدمات مغز و اعصاب هستند می توانند در مطب های پذیرش نوتوانبخشی سازمان Närhälsan کمک دریافت کنند. شما ممکن است دارای بیماری طولانی مدت بوده یا پس از بستری بودن در بیمارستان به ادامۀ نوتوانبخشی نیاز داشته باشید.

بطور مثال ممکن است در موارد زیر مشکل وجود داشته باشد:

 • سکتۀ مغزی
 • صدمات به جمجمه
 • بیماری اِم.اِس (اِسکلروز چند جانبه)
 • بیماری پارکینسون
 • بیماری آ.اِل.اِس (اِسکلروز آمیوتروفیک جانبی)
 • تحلیل رفتن ماهیچه ها

ما بهمراه شما یک برنامۀ نوتوانبخشی فردی با توجه به اهداف شما تنظیم می کنیم.

تیم مراقبت مغز و اعصاب

علاوه بر این در برخی از مطب های پذیرش نوتوانبخشی سازمان Närhälsan تیم مراقبت مغز و اعصاب نیز وجود دارد. افرادی که در تیم مراقبت مغز و اعصاب کار می کنند عبارتند از پرستار کار درمانی، فیزیوتراپ و پرستار تکلم درمانی که در زمینۀ بیماری های مغز و اعصاب تجربیات و دانش وسیع و عمیقی دارند.

شما یا یکی از خویشاوندان شما می توانید با یک مطب پذیرش نوتوانبخشی یا تیم مراقبت مغز و اعصاب تماس بگیرید تا وضعیت تان بررسی شود. ما به ارائه معرفینامه نیازی نداریم.

مطب های پذیرش نوتوانبخشی با تیم مراقبت مغز و اعصاب