مراجعه به ما

در اینجا اطلاعات عملی که دانستن آن هنگام مراجعه یا تماس با مطب های پذیرش سازمان Närhälsan مهم است شرح داده می شود.

رزرو وقت

شما می توانید وقت ملاقات در مطب پذیرش خود را از طریق تلفن یا وبسایت واحد مربوطه رزرو کنید. برخی از واحدهای درمانی دارای ساعات مراجعه بدون تعیین وقت قبلی(drop- in) هستند. در وبسایت واحد درمانی مربوطه شیوه های مختلف تماس با آن درمانگاه نوشته شده است.

وقت رزرو شده را حداکثر 24 ساعت قبل لغو کنید

اگر نمی توانید در وقت تعیین شده مراجعه کنید بایستی وقت را حداکثر 24 ساعت قبل لغو کنید. برای اینکار با مطب پذیرش مربوطه تلفن کنید یا از طریق خدمات الکترونیک 1177 راهنمای خدمات درمانی اقدام کنید.

اگر بدون اطلاع در وقت تعیین شده مراجعه نکنید هزینۀ عادی از شما اخذ می شود. اگر در وقت تعیین شده برای یک ملاقات بدون هزینه مراجعه نکنید بایستی مبلغ 100 کرون پرداخت کنید.

تماس از طریق خدمات الکترونیک

همۀ مطب های پذیرش سازمان Närhälsan به خدمات الکترونیک 1177 راهنمای خدمات درمانی متصل هستند که از طریق آن شما می توانید از جمله با مطب پذیرش مورد نظر خود تماس بگیرید، وقت ملاقات لغو  کرده یا تغییر دهید و نسخه تجدید/تمدید کنید.  مطب های پذیرش مختلف خدمات الکترونیکی متفاوتی را ارائه می کنند. مشخصات تماس در وبسایت هر مطب پذیرش مربوطه وجود دارد.

همیشه کارت شناسائی بهمراه داشته باشید

همیشه هنگام مراجعه به مطب های پذیرش سازمان Närhälsan کارت شناسائی بهمراه داشته باشید. برای ارائه خدمات درمانی مطمئن مهم است هویت صحیح بیمار را بدانیم. شما می توانید از طریق گواهینامۀ رانندگی معتبر، پاسپورت یا سایر کارت های شناسائی هویت خود را نشان دهید.

هزینۀ بیمار

برای اغلب مراجعات درمانی بایستی هزینۀ بیمار پرداخت کنید. ما مایل هستیم که شما حتماً با کارت پرداخت کنید. اگر نمی توانید با کارت پرداخت کنید می توانید از طریق فاکتور یا نقد پرداخت کنید. برای افراد بالای 85 سال همۀ ملاقات ها رایگان است.

آیا کارت تأمین حداکثر هزینه دارید؟ در اینصورت هنگام مراجعه کارت را بهمراه داشته باشید.