Upišite se na listu u Dom zdravlja

Izabrati Dom zdravlja znaći da aktivno birate kom Domu zdravlja želite da pripadate. To se zove upis na listu. Biti na listi znači da plaćate nižu naknadu za pacijente kada posjećujete Vaš Dom zdravlja.

Izbor Doma zdravlja je ličan, zato svaki član porodice treba izabrati Dom zdravlja. Za djecu do 16 godina izbor vrši staratelj.

Ako upišete Vaše dijete na listu u Dom zdravlja, djeca mlađa od 6 godina se automatski upisuju u Dječji dispanzer Doma zdravlja.

Upis na listu važi samo za Domove zdravlja i Dječje dispanzere.

Putem e-usluga 1177 Vodiča za zdravstvenu njegu

Najbrži način da izaberete Dom zdravlja je da koristite e-usluge 1177 Vodiča za zdravstvenu njegu. Izaberite „Izaberite Dom zdravlja“ ("Välj vårdcentral") kako biste se ulogovali i pratite instrukcije kako bi izabrali onaj Dom zdravlja u kom želite biti upisani na listu. Upis na listu počinje da važi dan nakon što ste napravili svoj izbor.

Izaberite Dom zdravlja

Dobijte formular poslan kući

Možete ispuniti formular na internet stranici Doma zdravlja i u roku od nekoliko dana ćete dobiti pripremljen formular za upis na listu poslan na Vašu adresu na kojoj ste upisani u matičnu evidenciju. Potpišite formular i pošaljite ga nazad u Dom zdravlja. Upis na listu važi od dana kada je Dom zdravlja registrirao Vaš izbor.

U Domu zdravlja

Rado ćemo Vam pomoći u Domu zdravlja. Otiđite u željeni Dom zdravlja i recite da želite biti upisani na listu. Uradite to rado prije nego što Vam je potrebna zdravstvena njega jer upis na listu važi tek od sljedećeg dana.