Komentari na zdravstvenu njegu (Synpunkter på vården)

Rado bismo saznali šta vi kao pacijent ili član porodice mislite o zdravstvenoj njezi koju dobijate. Vaši komentari ili žalbe su nam važni i pomažu nam da poboljšamo našu djelatnost.

Ponekad se desi da dođe do nezadovoljstva i problema i tada želimo da uradimo ono šta je u našoj moći kako bismo riješili problem.

Ukoliko niste zadovoljni, prvenstveno se obratite dotičnom zdravstvenom osoblju ili šefu djelatnosti u datoj ordinaciji. Kontaktne podatke ćete naći na internet stranici odgovarajuće ordinacije.

IVO (Inspekcija za zdravstvenu njegu)

Ako smatrate da je neko pretrpio ili je rizikovao da pretrpi zdravstvenu štetu možete kontaktirati IVO (Inspekciju za zdravstvenu njegu) i ostaviti podatke ili prijaviti žalbu.

Inspekcija za zdravstvenu njegu (IVO) kontrolira da se nedostaci i nepravilnosti u zdravstvenoj njezi isprave.