Zapisz się w ośrodku zdrowia

Wybór ośrodka zdrowia oznacza podjęcie aktywnej decyzji, do jakiego ośrodka zdrowia chcesz należeć. Będziesz zapisany do konkretnej placówki. Zapisanie (listning), oznacza między innymi to, że zapłacisz nieco niższe opłaty za wizytę.

Każdy wybiera swój ośrodek zdrowia, co oznacza, że każdy członek rodziny musi samodzielnie dokonać wyboru ośrodka. W imieniu dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, decyzję podejmują ich prawni opiekunowie.

Gdy zapiszesz w ośrodku zdrowia dziecko, które nie ukończyło 6 roku życia, zostaje ono automatycznie przypisane do przychodni zdrowia dziecka przy danym ośrodku zdrowia.

Zapisanie się jest możliwe tylko w przypadku ośrodków zdrowia i przychodni zdrowia dziecka.

Platforma internetowa 1177 Vårdguiden

Najszybszym sposobem na dokonanie wyboru ośrodka zdrowia jest skorzystanie z internetowej platformy 1177 Vårdguiden. Kliknij w link „Wybierz ośrodek zdrowia”, zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją, aby dokonać wyboru ośrodka zdrowia, do którego chcesz zostać zapisany. Twoja decyzja zaczyna obowiązywać dzień po dokonaniu wyboru.

Wybierz ośrodek zdrowia

Zamów formularz do domu

Możesz również wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej danego ośrodka zdrowia, a w przeciągu kilku dni na swój adres zameldowania otrzymasz gotowy, wypełniony formularz wyboru ośrodka zdrowia. Formularz ten należy podpisać i odesłać na adres danego ośrodka zdrowia. Twoja decyzja zaczyna obowiązywać następnego dnia po przyjęciu formularza przez dany ośrodek zdrowia.

Zapisz się osobiście w ośrodku zdrowia

Z przyjemnością pomożemy Ci zapisać się osobiście w ośrodku zdrowia. Zgłoś się w ośrodku zdrowia i poinformuj, że chcesz się do nas zapisać. Pamiętaj, aby zrobić to przed skorzystaniem z opieki zdrowotnej, ponieważ Twoja decyzja zaczynie obowiązywać od następnego dnia.