Vaš zdravstveni karton (Din journal)

Kada postanete pacijent, sve zdravstvene mjere se upisuju u zdravstveni karton pacijenta. Zdravstveni karton su zabilješke koje opisuju vašu zdravstvenu njegu i liječenje. Vaš zdravstveni karton može, na primjer, da sadrži historiju Vaše bolesti, rezultate pretraga koje ste radili i koje lijekove uzimate. Imate pravo da dobijete uvid u podatke koji se nalaze o Vama u zdravstvenom kartonu.

Zdravstveni karton preko interneta

Ako se ulogujete na e-usluge 1177 Vodiča za zdravstvenu njegu, možete digitalno pročitati dijelove zabilješki u zdravstvenom kartonu koje su napisane o Vašoj zdravstvenoj njezi od i sa 1. novembra 2016.

Naručite kopije zdravstvenog kartona putem e-usluge 1177 Vodiča za zdravstvenu njegu

Jedan dio naših ordinacija nudi mogućnost da naručite kopije zdravstvenih kartona pacijenata putem e-usluge 1177 Vodiča za zdravstvenu njegu. Potražite Vašu ordinaciju. Pod e-usluge 1177 Vodiča za zdravstvenu njegu možete izabrati Naručite kopije zdravstvenog kartona. Ako ne vidite link, Vaša ordinacija ne nudi taj način naručivanja kopija zdravstvenog kartona. U tom slučaju možete naručiti kopije na druge načine koji se opisuju niže.

Naručite putem formulara, posjete ili telefonom

Takođe možete naručiti kopije zdravstvenog kartona putem posebnog formulara koji ispunjavate i šaljete u onu ordinaciju iz koje želite kopije zdravstvenog kartona.

Možete i naručiti kopije Vašeg zdravstvenog kartona telefonom ili naručiti ga prilikom posjete Vašoj ordinaciji.

Vrijeme rješavanja i taksa

Vrijeme rješavanja ovisi o tome koliko je obimna narudžba i kako se zdravstveni karton čuva. Individualna procjena se radi za svaku naručenu kopiju zdravstvenog kartona.

Kopije se šalju kući na adresu na kojoj ste upisani u matičnu evidenciju.

Za ispis zdravstvenog kartona se plaća taksa.