Oštećena pomoćna sredstva (Hjälpmedel)

Ako se Vaše pomoćno sredstvo ošteti ili je opasno za upotrebu, odmah kontaktirajte Centralu za pomoćna sredstva na broj telefona 010 - 473 80 80 ili Ordinaciju za rehabilitaciju Närhälsan. Ako Vam se desi nesreća kada budete koristili Vaše pomoćno sredstvo, kontaktirajte ordinaciju za rehabilitaciju u kojoj ste dobili Vaše pomoćno sredstvo, kako bi se nesreća mogla istražiti.