Posjeta nama

Ovdje možete naći praktične informacije koje su važne da znate prilikom posjete ili kontakta sa ordinacijama Närhälsan.

Zakažite vrijeme

Možete zakazati vrijeme u Vašoj ordinaciji telefonom ili direktno putem internet stranice ordinacije. Kod nekih možete samo svratiti. Na internet stranicama ordinacije možete naći na koje načine možete stupiti u kontakt baš sa njima.

Otkažite najkasnije 24 sata prije Vaše posjete

Ako ne možete doći u zakazano vrijeme, morate ga otkazati najkasnije 24 sata prije planirane posjete. Javite se vašoj ordinaciji telefonom ili pomoću e-usluga 1177 Vodiča za zdravstvenu njegu.

Ako izostanete prilikom zakazane posjete bez da ste se javili, morate platiti istu naknadu kao naknadu koju biste platili kao pacijent. Ako izostanete sa posjete za koju ne biste morali platiti naknadu za pacijente, morate platiti 100 kruna.

Kontakt putem e-usluga

Sve ordinacije Närhälsan su povezane sa e-uslugama 1177 Vodiča za zdravstvenu njegu  gdje, između ostalog, možete kontaktirati ordinaciju, otkazati/zakazati novo vrijeme i produžiti recept. Razne ordinacije nude različite e-usluge. E-usluge možete naći na stranici odgovarajuće ordinacije.

Uvijek ponesite identifikacioni dokument

Uvijek ponesite ličnu kartu kada posjećujete ordinacije Närhälsan. Kako bismo pružali zdravstvenu njegu sigurnu za pacijente, važno je da znamo da liječimo pravu osobu. Možete se legitimirati važećom vozačkom dozvolom, pasošem ili drugim identifikacionim dokumentom.

Naknada za pacijente

Za većinu zdravstvenih posjeta  trebate platiti naknadu za pacijente. Željeli bismo da platite karticom. Ako ne možete platiti karticom, možete platiti uplatnicom ili gotovinom. Za Vas koji imate preko 85 godina su sve posjete besplatne.

Imate li karticu za zaštitu od visokih troškova? Ne zaboravite je ponijeti kada nas posjećujete.