Neurovårdsteamگروه مراقبت های اعصاب

در کنار برخی از کلینیک های احیای مجدد صحت، گروه مراقبت های اعصاب نیز موجود می باشد. ما که در گروه مراقبت های اعصاب کار می کنیم متشکل از کاردرمانگر، فیزیوتیراپیست و متخصص قوه ناطقه (logoped) می باشیم که تجربه های فراوان و تخصص در بخش بیماری های اعصاب داریم.

شما یا یکی از نزدیکان شما می توانید که با یکی از کلینیک های احیای مجدد صحت که دارای گروه مراقبت های اعصاب می باشد به خاطر تشخیص تماس بگیرید. ما داشتن سفارشنامه مریض را برای ملاقات به اینجا اصلاً شرط نه می گذاریم.

 

کلینیک های احیای مجدد صحت و گروه مراقبت های اعصاب