کلینیک صحت Vårdcentral

Tre män som promenerar i en park tillsammans.

هر گاه شما بیمار شوید، زخمی شوید یا هم اینکه حال روانی شما خوب نه باشد، شما نخست تر از همه به کلینیک صحت مراجعه نمایید. در یک کلینیک صحت، ما تلاش می ورزیم که شما را تندرست نگه داریم و شما را در راستای یک سبک زندگی ای سالم تر یاری برسانیم.

 

در یک کلینیک صحت شما از جمله می توانید که در این زمینه ها کمک دریافت کنید:

 • تکلیف های عفونی (مانند سرفه های دراز مدت، ریزش، تب، گلودردی یا مشکلات مجاری بولی)
 • بیماری نفس تنگی و بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD)
 • ناراحتیهای معده و امعاء (روده ها)
 • فشار خون بالا و بیماریهای قلبی و وعایی
 • تکلیفهای پوستی و زخم
 • ناخوشیهای روانی
 • حساسیت (الرژی)
 • مرض شکر
 • ضعف حافظه یا زوال عقل
 • تکلیفهای زنانه (نسایی)
 • واکسین ها

در یک کلینیک صحت شما می توانید که یک گروه متشکل از دکتورها، پرستارهای ناحیوی، معاونین پرستارها، ناظمین بخشهای احیای مجدد صحت و کارکنان بخش صحت روانی را ملاقات نمایید.

 

همهء کلینیک های صحت، برای خود وب سایت جداگانه دارند.

 

در یک کلینیک صحت هم درمان و هم تندرستی

ما در کلینیک صحت هم برای مراقبت و درمان و هم برای تندرستی شما کار می کنیم. در اینجا شما می توانید که نمونه هائی را از آنچه که ما در یک کلینیک صحت می توانیم به شما کمک کنیم پیدا کنید.

نفس تنگی و اختلال انسداد مزمن ریوی

آیا شما هنگامی که نفس می کشید و نه می توانید به اندازه کافی هوا بگیرید احساس یک گونه تکلیف می کنید؟ در موقع مشکلات تنفسی، نفس تنگی و یا اختلال انسداد مزمن ریوی(COPD) ، شما می توانید که به کلینیک صحت مراجعه کنید. ما ظرفیت ششهای شما را معاینه می کنیم، تکلیف های شما را درمان نموده و آنها را پیگیری می کنیم.

ما می دانیم که ترک کردن دخانیات تا چی اندازه دشوار می باشد. ما این را نیز می دانیم که شما از ترک نمودن دخانیات چقدر سود می برید. برای دریافت نمودن رهنمایی و پشتیبانی در این باره، با ما با صحبت کنید.

 

فشار خون بالا و بیماریهای قلبی و وعایی

اگر که شما خواسته باشید فشار خون خود را معاینه کنید، شما می توانید که این کار را نزد ما بکنید. اگر که شما فشار خون بالا داشته باشید، گاهی نیاز به تداوی می باشد مثلاً فشار خون را توسط ادویه پایین آوردن. ما برای شما نیز مشوره می دهیم که شما چگونه می توانید از راه تغییر دادن خواص زندگی خود بر فشار خون خود تأثیرات بگذارید.

 

زوال عقل

شما که احساس می کنید حافظه شما رو به خراب شدن می باشد یا اینکه درک کردن محیط شما برای شما دشوار می باشد شما برای معاینه و درمان به نزد ما خوش می آیید. مسلم است که شما نیز می توانید به حیث یک عضو خانواده نزد ما مراجعه نمایید.

مرض شکر

اگر که گمان می کنید که شما بیماری شکر دارید یا هم اینکه مرض شکر داشته باشید، شما می توانید که نزد ما مراجعه نمایید. برای شما که با بیماری شکر خود زندگی می کنید ما در بخش تداوی آن، شما را کمک می کنیم. شما در اینجا می توانید که مقدار شکر خون خود را اندازه بگیرید، در باره مواد تغذیوی و ورزش و همچنان برای اینکه شما چگونه می توانید به بهترین گونه به مرض شکر خود رسیدگی نمایید مشوره دریافت نمایید.

ناخوشیهای روانی

آیا شما احساس می کنید که گرفته حال هستید، فشار روانی دارید یا اینکه نگران می باشید آنهم به گونه ای که اینها بر زندگی شما تأثیر می گذارند؟ آیا مدت درازی است که شبها شما مشکل به خواب رفتن دارید؟ در این صورت شما برای دریافت کمک و رهنمایی با ما تماس بگیرید. ممکن است که صحبت در بارهء رفتار خود را تغییر دادن باشد که جلو شما را در زندگی می گیرد یا هم اینکه درک نمودن احساسهای شما باشد که چگونه به آنها رسیدگی نمایید.

واکسین ها

آیا شما به بیرون از کشور به مسافرت می روید؟ آیا شما می خواهید که برای انفلونزای فصلی واکسین شوید؟ در این صورت شما می توانید که عادی ترین انواع واکسین ها را مانند واکسین های تبرکلوز، هیپاتیت ِا (A) و هیپاتیت ب (B) ، تیتانوس و برخی از سایر واکسین های دوره های سفری.را در یکی از کلینیک های صحت نرهیلسان بگیرید. برای دریافت رهنمایی و وقت گرفتن، شما با کلینیک صحت خویش تماس بگیرید.

 

کلینیک صحت کودک Barnavårdcentral

به یک کلینیک صحت، یک کلینیک صحت کودک نیز مربوط می باشد.که در آن نموی فرزند شما را پیگیری می کند و در باره نقش پدری / مادری شما برای شما مشوره و کمک عرضه می نماید.

کلینیک های صحت کودک برای خود وب سایت جداگانه دارند.