Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi finns här för dig under coronautbrottet 

Viktig information inför ditt besök – läs här.

New multi-language phone line about the coronavirus.

På grund av hög belastning på labben råder det begränsad provtagning och ditt provsvar för covid-19 kan dröja omkring en vecka. Tänk på att undvika sociala kontakter i väntan på provsvar.

Vänligen följ de regler och rekommendationer som finns för att undvika att smitta andra.

Information om provtagning hittar du på vårdcentralens egen sida.

ኣበየናይ ማእከላዊ ክፍሊ ሕክምና ንኽትመላለስ ትመርጽ

ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ንምምራጽ ናትካ ንጥፈትን ኣየነይ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ንኽትመርጽ ትውስን። እዚ ኣገባብ ድማ ምምራጽ ናይ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ይበሃል። ምምራጽ ድማ ውሕድ ዝበለ ክፍሊት ናይ ሕማም ትኸፍል።

ምረጫ ናይ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ንውልቂ እዩ፤ነብሲ ወከፍ ኣካል ስድራቤት ናቱ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ይመርጽ። ሕጻናት ክሳብ 16 ዓመት ዝዕደሜኦም ወላዲ/ሓላፊ ይመርጸሎም።

እንተድኣ ንውላድካ ናብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምናመሪጽካ እሞ እቲ ሕጻን ትሕቲ 6 ዓመት ምስዝኸውን ናብቲ ዝመረጽካዮ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ይምዝገብ።

ምርጫ ንማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምናን ንናይ ሕጻናት ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ጥራይ እዩ ዝፍቀድ።

ብ 1177 ቮርድ ጋይድ ብናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት

እታ ዝቐልጠፈት መንገዲ ምምራጽ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ብ 1177 ቮርድ ጋይደን ኢንተርነት ኣገልግሎት እያ። "መጀመርያ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና" ትጸቅጥ፤ ብድሕርዚ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ትመርጽ። እዚ ምርጫ እዚ ካብ ንጽባሒቱ ኣገልግሎቱ ይጅምር።

ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ቦታ ትመርጽ 

እቲ ዝምላእ ኦርኒክ ወይ ወረቐት ናብ ገዛኻ ክልኣኸልካ ትሓትት

ንሕና ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና እንሰርሕ ክንሕግዘካ ንኽእል። ናብ እትደልዮ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ኬድካ ትመርጽ። ቅድሚ ምሕማምካ ምስእትመርጽ ካብ ንጽባሒቱ ሰርሑ ይጅምር።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:22