Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Under påskhelgen när vårdcentralerna är stängda har jourcentralerna öppet, med öppettider som på vanlig lördag-söndag. 

Behöver du söka vård för enklare besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online (läs här vad du kan söka för).

Information om coronavirusinfektion covid-19

Förkylningsbesvär? Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär. Ring oss eller 1177.

Har du en bokad tid sedan tidigare? Vid förkylningssymptom var vänlig avboka, så kontaktar vi dig för en ny tid. Om du är fri från förkylningssymptom är du välkommen på ditt bokade besök, om du inte har hört något annat från oss.

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök. Vissa besök kan komma att skjutas upp. Om ditt besök påverkas så kontaktar vid dig. Så här jobbar Närhälsan med covid-19

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى- arabiska

ኣበየናይ ማእከላዊ ክፍሊ ሕክምና ንኽትመላለስ ትመርጽ

ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ንምምራጽ ናትካ ንጥፈትን ኣየነይ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ንኽትመርጽ ትውስን። እዚ ኣገባብ ድማ ምምራጽ ናይ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ይበሃል። ምምራጽ ድማ ውሕድ ዝበለ ክፍሊት ናይ ሕማም ትኸፍል።

ምረጫ ናይ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ንውልቂ እዩ፤ነብሲ ወከፍ ኣካል ስድራቤት ናቱ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ይመርጽ። ሕጻናት ክሳብ 16 ዓመት ዝዕደሜኦም ወላዲ/ሓላፊ ይመርጸሎም።

እንተድኣ ንውላድካ ናብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምናመሪጽካ እሞ እቲ ሕጻን ትሕቲ 6 ዓመት ምስዝኸውን ናብቲ ዝመረጽካዮ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ይምዝገብ።

ምርጫ ንማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምናን ንናይ ሕጻናት ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ጥራይ እዩ ዝፍቀድ።

ብ 1177 ቮርድ ጋይድ ብናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት

እታ ዝቐልጠፈት መንገዲ ምምራጽ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ብ 1177 ቮርድ ጋይደን ኢንተርነት ኣገልግሎት እያ። "መጀመርያ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና" ትጸቅጥ፤ ብድሕርዚ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ትመርጽ። እዚ ምርጫ እዚ ካብ ንጽባሒቱ ኣገልግሎቱ ይጅምር።

ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ቦታ ትመርጽ 

እቲ ዝምላእ ኦርኒክ ወይ ወረቐት ናብ ገዛኻ ክልኣኸልካ ትሓትት

ንሕና ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና እንሰርሕ ክንሕግዘካ ንኽእል። ናብ እትደልዮ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ኬድካ ትመርጽ። ቅድሚ ምሕማምካ ምስእትመርጽ ካብ ንጽባሒቱ ሰርሑ ይጅምር።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:22